Create New Account
Login

Flat Sheet Separator Komori /Fuji-Shino/Hashimoto

Code : SHEET201/SHEET202/SHEET203
Code Thickness (mm/inch)
SHEET201 0.10mm / 0.004”
SHEET202 0.20mm / 0.008”
SHEET203 0.30mm / 0.012”
-------------------------------------------------------------
Model: Komori/Fuji-Shinohara/Hashimoto


Description: Flat sheet separator


Packing: 25 PCS/Bag

Code              Thickness (mm/inch)
SHEET201       0.10mm / 0.004”
SHEET202       0.20mm / 0.008”
SHEET203       0.30mm / 0.012”
-----------------------------------------------------------
Model: Komori/Fuji-Shinohara/Hashimoto


Description: Flat sheet separator


Packing: 25 PCS/Bag